Soutěž "O klíč k městu Karla IV." roku 2006

Dne 11.listopadu jsme se opět zúčastnili soutěže v Karlových Varech,kterou pořádají karlovarští vodní skauti.Podle plánku s označenými stanovišti se snaží účastníci ve stanoveném čase navštívit co nejvíce označených míst,na nich splnit praktický úkol a odpovědět postupně vybrané otázky o Karlových Varech.
Ráno po zaregistrování družstev je proveden hromadný start v 9 hodin s podmínkou dorazit do cíle do 14.hodiny.Kdo přijde později není počítán.Spousta družstev vyrazí na různé strany,z kopců či do kopců,hledají stanoviště.Zjišťují odpovědi na otázky o městu a plní zadané úkoly.Naše družstvo vlčat přes všechnu snahu nedokázalo najít všechna stanovičtě,přesto po sečtení výsledných
bodů ve své kategorii obsadilo 4.místo.
Byl to náročný závod v chladném podzimním dni.Vlčata do cíle doběhla na poslední chvíli.Před vyhlášením výsledků všichni účastníci v cíli nacvičovali uvítání
"krále Karla",který přšel na předávání cen.Vítězové od něj převzali symbolické porcelánové klíče "k městu" a mečem byli pasováni na rytíře s právem vlastnit
klíč k městu.Celé družstvo také dostalo společně pěkný dort.
Večer jsme se vrátili domů s touhou příště získat také takové ocenění.
14.02.2008 20:57:07 | Autor: Šroubek | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se